Požární ochrana

Povinnosti v oblasti požární prevence pro Vás vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky , a to bez ohledu na rozsah a druhy Vámi provozovaných činností. Pro více informací mne kontaktujte.

 1. Provedení vstupní preventivní požární prohlídky ( auditu ), výsledkem je předání zprávy, která obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích, společně s návrhy na jejich odstranění.
 2. Začlenění činností - na základě skutečností získaných při kontrole začlením Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí: bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím, s vysokým požárním nebezpečím
 3. Vypracuji dokumentaci požární ochrany v potřebném rozsahu.
 4. Vybavím Vaše prostory bezpečnostním značením a zajistím instalaci přenosných hasících přístrojů.
 5. Vypracuji harmonogram nutných revizí, které se týkají Vaší činnosti, revize pro Vás případně i zajistím.
 6. Provádění preventivních požárních prohlídek v termínech dle platné právní úpravy.
 7. Aktualizace stávají dokumentace požární ochrany v návaznosti na změny v legislativě.
 8. Provádění opakovaných školení o požární ochraně.
 9. Konzultačně poradenský servis.
 10. Účast při státních kontrolách či jiných jednáních se státním odborným dozorem.
 11. Provedu školení o požární ochraně:
 • školení zaměstnanců o PO
 • školení vedoucích zaměstnanců o PO
 • odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek
 • odbornou přípravu preventisty PO

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě cenově zvýhodněného smluvního vztahu.