Bezpečnostní audit

Je prováděn v rámci bezpečnostního poradenství. Hlavním cílem je nezávislé posouzení stávajícího zabezpečení objektu, především fyzické ostrahy, technického zabezpečení a systémového opatření.

A následné nastavení optimálního stavu zabezpečení objektu, které realizuje tým kvalifikovaných specialistů vybraný s ohledem na charakter budovy.

Výstupem je zhodnocení současného stavu zabezpečení objektu, provozu, závodu či organizace a především kvalifikovaný návrh optimálního zabezpečení, aby byly eliminovány hrozby a to s přihlédnutím na jejich pravděpodobnost a dopad. Dbáme přitom na úzkou spolupráci s klientem pro dosažení maximální spokojenosti.

Pro více informací mne kontaktujte.